Coeli Fastighet II AB förvärvar ännu en fastighet i Bollmora

Information
Retrieved on: 
fredag, februari 26, 2021 - 11:02am
Stock Symbol: 
Geotags: Pressmeddelande

Stockholm 2021-02-26

Coeli Fastighet II AB förvärvar ännu en fastighet i Bollmora

 

Coeli Fastighet II AB ("Coeli") har den 26 februari 2021 ingått avtal om förvärv av fastigheten Tennet 3 i Tyresö till ett underliggande fastighetsvärde om 41,75 miljoner kronor. Fastigheten tillträds omgående.

 

Coeli kommer under innehavstiden förädla fastigheten. Fastigheten är belägen i Bollmora Industriområde i Tyresö, endast några minuter från Tyresö Centrum. Området är utpekat i Tyresös utvecklingsplan för att på sikt omvandlas från industri till bostäder. Investeringen är således i linje med bolagets investeringsstrategi.

 

Fastigheten har en uthyrbar area om 1215 kvm och en tomtareal om 7 066 kvm. Fastigheten har hyresintäkter om knappt 2 miljoner kronor och Coeli Fastighet II har efter förvärvet sammanlagda hyresintäkter om cirka 21 miljoner kronor per år. Fastigheten är i dagsläget fullt uthyrd och majoriteten av både lokal- och markytan hyrs av Min Bil i Stockholm AB.

 

"Vi är glada att meddela att vi utökar vårt bestånd i Bollmora i Tyresö. Tennet 3 är det 8:e förvärvet i Coeli Fastighet II och ligger intill Tennet 4 som ägs av samma struktur. Med detta förvärv får vi mer mark i samma kvarter och vi kommer dessutom kunna nyttja mer mark från Tennet 4 den dagen en ny detaljplan vinner laga kraft. Vi har flera andra spännande investeringar i vår pipeline och hoppas kunna kommunicera fler affärer till bolaget inom kort", säger Jakob Pettersson, ansvarig portföljförvaltare för Coeli Fastighet II AB.

 

 

 

 

 

För ytterligare information, kontakta

 

Jakob Pettersson, VD, Coeli Fastighet II AB

Telefon: 072 402 08 62

Mail: jakob.pettersson@coeli.se

Informationen är sådan som Coeli Fastighet II AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen har lämnats för offentliggörande den 26 februari 2021 klockan 11:25 CET.Dokument: Coeli Fastighet II AB förvärvar ännu en fastighet i Bollmora

1171463  26.02.2021 

fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1171463&application_name=news&site_id=jotup