Media and Games Invest publicerar översiktligt granskad bokslutskommuniké 2020 och rapporterar ytterligare ett rekordkvartal med stöd av en balanserad mix mellan spel- och media

Information
Retrieved on: 
torsdag, februari 25, 2021 - 10:04am
Stock Symbol: 
Geotags: 25 februari 2021


Media and Games Invest publicerar översiktligt granskad bokslutskommuniké 2020 och rapporterar ytterligare ett rekordkvartal med stöd av en balanserad mix mellan spel- och media

 

 KVARTAL 4 2020  I SAMMANDRAG

  • Nettoomsättningen uppgick till 48,7 miljoner euro (Kv4'19: 28,.2 miljoner euro, en ökning med 73% jämfört med 2019.
  • Justerad EBITDA uppgick till 10,1 miljoner euro (Kv4'19: 5.8 miljoner euro), en ökning med 74%.
  • Justerad EBIT uppgick till 5,8 miljoner euro (Kv4'19: 3,6 miljoner euro), en ökning med 64%.
  • Det operativa kassaflödet uppgick till 10,6 miljoner euro (Kv4'19: 7,1 miljoner euro), en ökning med 49%.

HELÅRET 2020 I SAMMANDRAG

  • Nettoomsättningen uppgick till 140,2 miljoner euro (helår'19: 83,9 miljoner euro), en ökning på 67% jämfört med 2019.
  • Justerad EBITDA uppgick till 29,1 miljoner euro (Helår'19: 18,1 miljoner euro), en ökning med 61%.
  • Justerad EBIT uppgick till 17.5 miljoner euro (Helår'19: 10,5 miljoner euro), en ökning med 67%.
  • Det operativa kassaflödet uppgick till 25,2 miljoner euro (Helår'19: 16,2 miljoner euro), en ökning med 56%.
  • Skuldsättningsgraden  uppgcik till 2,1 per 31 december 2020 (1,9 per 31 december 2019) och var fortsatt i den lägre änden av målnivån på 2-3x leverage.
  • Likviditeten uppgick till 46,3 miljoner euro (31 december, 2019: 33,0 miljoner euro).

UTVALDA NYCKELTAL, MGI GROUP

 

miljoner euro


Kv4 2020

 


Kv4 2019


Helår 2020

 


Helår 2019

Nettoomsättning

48,7

 

28,2

140,2

 

83,9

Tillväxt

73%

 

72%

67%

 

-

EBITDA

9,0

 

4,1

26,5

 

15,5

EBITDA marginal

19%

 

14%

19%

 

19%

Just. EBITDA

10,1

 

5,8

29,1

 

18,1

Just. EBITDA marginal

21%

 

21%

21%

 

22%

Just. EBIT

5,8

 

3,6

17,5

 

10,5

Just. EBIT marginal

12%

 

13%

12%

 

13%

Netovinst

2,0

 

0,3

2,7

 

1,3

 

 UTVALDA NYCKELTAL, MGI SEGMENTS

MGI Games Segment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miljoner euro

Kv4 2020

Kv3 2020

Kv2 2020

Kv1 2020

Helår 2020

Helår 2019

Nettoomsättning

24,5

18,0

18,8

13,9

75,2

43,1

Andel av total omsättning

50%

51%

63%

52%

54%

51%

EBITDA

6,9

4,8

5,3

4,5

21,4

12,6

EBITDA marginal

28%

27%

28%

32%

29%

29%

Just. EBITDA

7,7

5,0

5,5

5,0

23,2

14,5

Just. EBITDA marginal

31%

28%

29%

36%

31%

34%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MGI Media Segment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miljoner euro

Kv4 2020

Kv3 2020

Kv2 2020

Kv1 2020

Helår 2020

Helår 2019

Nettoomsättning

24,2

17,0

11,2

12,6

65,0

40,8

Andel av total omsättning

50%

49%

37%

48%

46%

49%

EBITDA

2,1

1,1

1,0

0,8

5,1

2,9

EBITDA marginal

9%

7%

9%

6%

8%

7%

Just. EBITDA

2,4

1,4

1,2

0,9

6,0

3,6

Just. EBITDA marginal

10%

8%

11%

7%

9%

9%

 

Alla finanser granskas av revisorn men granskas inte.

 

VD-KOMMENTAR

"Kära aktieägare,

 

För helåret 2020 överträffade vi intäkts- och EBITDA-målen och presterade, för sjätte året i rad, en genomsnittlig omsättningstillväxt på 45%. Totalt sett ökade MGI intäkterna med 67% och EBITDA-resultatet växte med 61% jämfört med 2019. Tillväxttakten påverkades positivt av ett konsekvent genomförande av vår strategi att "köpa, integrera, bygga och förbättra" och en välbalanserad spelportfölj som starkt stöddes av vår medieenhet. Vi håller ett högt tempo: Året 2020 avslutades med ännu ett rekordkvartal intäkts- och EBITDA-mässigt. För fjärde kvartalet 2020 uppgick nettoomsättningen till totalt 49 miljoner euro, vilket motsvarar en tillväxt på 73 procent jämfört med fjärde kvartalet 2019. Det justerade EBITDA-resultat uppgick 10 miljoner euro - en markant ökning med 74%.

 

Jobba hemifrån restriktionerna under Corona påverkade intäkterna positivt och intag av nya spelare ökade under andra kvartalet. Basnivån höjdes för vår starka MMO (Massive-Multiplayer-Games)-portfölj. Vi hade hög aktivitet med flera uppdateringar av våra viktigaste spel: ArcheAge, Fiesta Online och Trove hade flera uppdateringar och vi adderade DLCer (nedladdningsbart innehåll), vilket visar att produktionen från vår interna spelutveckling förstärktes ytterligare. Med Atlas Rogues - som för närvarande är i öppet Beta (Test) - visar vårt spelutvecklingsteam att de kan - baserat på den gamla IP-adressen och mjukvaran - utveckla en intern uppföljare. Framåt så fortsätter vi vår strategi att öka våra intäkter genom etablerade spel med en attraktiv risk-avkastningsprofil och en ökad kostnadseffektivitet. Vi fortsätter att hålla oss till vår filosofi att inte utveckla nya spel från grunden eftersom det fortfarande är för riskabelt för ett bolag i vår storlek. Vi kommer att hålla fast vid vårt fokus då vi är övertygade om att det behövs en större skala för att driva en portföljstrategi och att parallellt utveckla flera spel. Ytterligare ett fokusområde är att selektivt lansera spel från tredjepartsutvecklare samt att genom förvärv köpa fler starka spel med hållbara intäkter.

 

Femton dagar efter utgången av rapportperioden tecknade vi avtal om att förvärva KingsIsle, en amerikansk ledande spelutvecklare med huvudkontor i Texas, USA. Detta förvärv är utifrån storleken en transformerande transaktion för MGI. Genom förvärvet av Kingslsle tillför vi betydande intäkter och EBITDA till vårt resultat. Kombinationen av MGIs och KingsIsles produktportföljer och communitys kompletterar varandra väl och har en utmärkt strategisk passform som ökar MGIs adresserbara marknad avsevärt.

 

Vi är väl förberedda för ytterligare tillväxt i vårt spelsegment 2021 och har många organiska tillväxtprojekt på gång. I tillväxtplanen för 2021 finns förutom utveckling och uppdatering av spelen i vår nuvarande portfölj, möjligheter till ytterligare internationalisering, breddning av våra spel till ytterligare plattformar (t.ex. från PC till konsol och mobil), samt ett ökat antal spellanseringar. Vi kommer också att ytterligare öka vårt fokus på mobilspelsegmentet och har redan meddelat licensiering av de två nya mobilspelen Golf Champions samt Heroes of Twilight.

Trove som är ett av våra toppspel inom MMO är ett bra exempel på hur vi arbetar med att skapa ytterligare tillväxtmöjligheter genom internationalisering till nya marknader och plattformstillägg. Vi informerade nyligen om den slutna betaversionen av den koreanska versionen av Trove som vi gör i samarbete med vår koreanska publiceringspartner Aprogen Games. Vi för diskussioner med ytterligare partners för andra asiatiska regioner. Dessutom planerar vi att släppa Trove, som för närvarande finns på PC, Xbox och Playstation, på Nintendo Switch i år. Eftersom Trove klarar sig bra på Xbox och Playstation så förväntar vi oss också att spelet kommer att prestera bra på Nintendo Switch, som var en av de bästsäljande konsolerna 2019 och 2020. Nintendo Switch spelas betydligt mer än Playstation och Xbox av yngre spelare som är Troves kärnmålgrupp.

Efter informationen om förvärvet av KingsIsle fick vi mycket positiv feedback från spelarna. De flesta av dem skulle vilja se nytt innehåll, ytterligare internationalisering och lokala anpassningar samt en mobilversion av sitt spel. De två starka IP-rättigheterna för spel, Wizard101 och Pirate101, som förvärvades som en del av KingsIsle-transaktionen har stor tillväxtpotential genom tillägg av mer innehåll och internationalisering. Att anpassa till konsoler och selektivt inkludera annonsering skapar ytterligare potential men kommer dock att ta lite längre tid och förväntas uppnås från 2022 och framåt.

Vi startade 2021 med en starkt förvärvsdriven utveckling genom de två förvärven KingsIsle och LKQD i januari 2021. Det var förvärv som förbereddes under 2020.  För resten av året 2021 förväntar vi oss ytterligare förvärv inom spel såväl som i media sektorn. Vår pipeline med förvärvskandidater är välfylld. Sammantaget ser vi - speciellt för större mobila målbolag - att multiplarna för värdering går upp på grund av konkurrensen om de större målbolagen. Även om vi har ökat storleken på de målbolag vi förvärvar föredrar vi att fokusera på målbolag med rimliga värderingar för att skapa aktieägarvärde och inte öka riskprofilen för mycket.

Med fler än tio genomförda förvärv inom mediesektorn är det i MGIs mediaenhet med varumärket Verve Group ("Verve Group") som alla medieföretag integreras. Verve Group är nu en av få aktörer på den digitala marknaden för programmatisk annonsering som kan erbjuda en helt integrerad programmatisk annonsplattform från efterfrågan till utbud. Under 2020 kopplades alla våra medieplattformar ihop vilket resulterade i betydande synergier på kostnadssidan i kombination med starka intäktssynergier. Dessutom har många nya partners på efterfråge- och utbuds-sidan kopplats samman, vilket också lett till ytterligare tillväxt. Inom mediasektorn har vårt fokus och intäktsfördelningen tydligt skiftat bort från medarbetarintensiva tjänster som influensers och affiliate-affärer mot programmatisk mjukvara som en tjänst (SaaS) för media- och spelinfrastruktur. Förutom att ge MGIs spelenhet en stark konkurrensfördel avseende på kundförvärv blir Verve Group mer och mer en betydande aktör i den globala mediesektorn själv.

För alla större annonsformat står Verve Group inför global snabb organisk tillväxt. Särskilt mobilspel vertikalt har visat betydande tillväxt. Baserat på bolagets information är Verves Open Exchange nu bland de 20 bästa programmatiska annnonsmarknadsplatserna över hela världen. Med det senaste förvärvet av videoplattformen "LKQD" från Nexstar i januari 2021 lade vi till utmärkt videofunktionalitet samt en stark position i leveranskedjan inom Connected TV och OTT. Baserat på erfarenheterna från vår spelenhet integrerar MGI också medieföretagen för att bygga en stark plattform där alla förvärvade och nya förvärv av medieföretag integreras, vilket resulterar i strömlinjeformade processer, konsoliderad expertis, kritisk massa samt kostnadsfördelar. MGIs tydliga fokus på spel återspeglas också i medieenhetens starka kundbas som består av flera starka spelföretag som t.ex. Zynga och King. Bredvid spelenheten agerar medieenheten på en mycket attraktiv tillväxtmarknad.

Den starka medieenheten är också en viktig pelare för vår strategi för mobilspel där effektivt förvärv av användare är en av nyckelfaktorerna för framgång på en mycket konkurrensutsatt marknad. Därför är fortsatta förvärv i kombination med undertecknande av nya mobilspellicenser en del av den fortsatta tillväxtstrategin.

 

Sammantaget var 2020 ett mycket framgångsrikt år för MGI där avgörande milstolpar nåddes för fortsatt stark tillväxt de kommande åren. Med förvärvet av KingsIsle Entertainment Inc. för totalt 126 MUSD i början av 2021 har vi genomfört den hittills största transaktionen i bolagets historia och vi förväntar oss betydande intäktsökning och avkastning från detta förvärv, 32 MUSD i intäkter med en EBITDA på 21 MUSD. Denna transaktion representerar en ny strikezon när det gäller förvärv.

Ur ett kapitalmarknadsperspektiv var 2020 också ett mycket speciellt år. Noteringen på Nasdaq First North Premier Growth Market i oktober 2020 visade på potentialen i aktiekursen när aktien äntligen handlades bland andra spelföretag. Kapitalanskaffningen som genomfördes i samband med noteringen i Sverige gjorde det också möjligt för oss att få välrenommerade hörnstensinvesterare ombord. Det ökade kraftigt handelsvolymen för vår aktie och gjorde MGI tillgänglig även för större institutionella investerare. Vi välkomnar och har förmånen att ha en stor och dynamisk växande bas av lojala privata aktieägare. Med KingsIsle-förvärvet har vi ytterligare stärkt vårt framtida kassaflöde från verksamheten. I samband med förvärvet visade vi också vår förmåga att locka köpa och bygga investerare genom att vi fick in Oaktree Capital som minoritetsägare och hörnstensinvesterare. Vidare genomförde vi ett återköp av gamigo-obligationen och placerade en obligation på 80 miljoner euro i MGI som en del av ett totalt obligationsutrymme på upp till 120 miljoner euro. Det ger oss ytterligare flexibilitet för fortsatta förvärv och investeringar i tillväxtaktiviteter framåt.

 

Sammanfattningsvis har vi stärkt bolaget väsentligt under 2020 och är mer än väl förberedda för fortsatt lönsam tillväxt under 2021 och framåt.

 

Jag vill ta tillfället i akt för att tacka alla våra spelare, partners, investerare och anställda för deras förtroende och stöd under det mycket speciella året 2020. Tack för ert engagemang! Jag ser fram emot ett spännande år framöver.

 

Remco Westermann, CEO and Chairman

 

PRESENTATION

 

Media and Games Invest VD Remco Westermann och CFO Paul Echt kommer att presentera rapporten för fjärde kvartalet 2020 och helåret 2020 på fredag den 26 februari kl. 11.30. Presentationen kommer att hållas på engelska och finnas tillgänglig on-demand på bolagets hemsida mgi.group.

 

Länk för att följa presentationen LIVE

https://tv.streamfabriken.com/media-and-games-invest-q4-2020 

 

Telefonnummer för att ringa in från

Sverige +46851999383

UK +443333009274

USA +18338230587

Germany +4969222239167

 

Bokslutskommuniké och rapport för fjärde kvartalet 2020 på engelska finns tillgänglig på bolagets hemsida mgi.group

 

Detta är en översättning av den engelska originalformuleringen. Vid avvikelser gäller den engelska versionen av pressmeddelandet som finns tillgänglig via bolagets hemsida mgi.group.

 

Ansvariga parter

Informationen i detta meddelande har offentliggjorts genom de ansvariga personers byrå som anges nedan för publicering vid den tidpunkt som anges av MGIs nyhetsdistributör EQS Newswire vid publiceringen av denna release. De ansvariga personerna nedan kan kontaktas för mer information.

 

Noter - Alla noter definieras i den senaste finansiella rapporten (Kv4 2020) för MGI
Not (1) Justerad EBITDA: Rapporterad EBITDA exklusive engångskostnader.

Not (2) Justerat EBIT: Resultat före räntor och skatter exklusive engångskostnader och PPA-avskrivningar.

Not (3) EBITDA: Resultat före räntor, skatter, avskrivningar och avskrivningar.

Not (4) Nettoskuldsättningsgrad: Räntebärande nettoskuld dividerat med justerad EBITDA under de senaste 12 månaderna exklusive aktieägarlån.

 

För mer information, vänligen kontakta:

 

Remco Westermann

Styrelseordförande och VD

+49 40 411 885206

 

Sören Barz

Chef Investor Relations

+49 170 376 9571

soeren.barz@mgi.group, info@mgi.group

www.mgi.group

 

Jenny Rosberg, ROPA, IR-kontakt Stockholm

Telefon: +46707472741

Mail: Jenny.rosberg@ropa.se

 

Axel Mühlhaus / Dr. Sönke Knop, edicto GmbH, IR-kontakt Frankfurt

Telefon: +49 69 9055 05 51

Mail: mgi@edicto.de

 

Om Media and Games Invest plc

 

Media and Games Invest plc är ett snabbväxande och lönsamt bolag inom digitala spel med en starkt stödjande medieaffär och huvudsaklig operativ närvaro i EMEA och Nordamerika. Bolaget kombinerar en organisk tillväxtstrategi med värdedrivande förvärv för att leverera en stark och hållbar vinsttillväxt. Sedan 2014 har MGI Group framgångsrikt förvärvat över 30 bolag och tillgångar som har integrerats med plattformen genom användande av effektivitetshöjande teknologier som exempelvis molnet. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm och i Scalesegmentet på Frankfurtsbörsen. Bolaget har också en obligation noterad på Nasdaq Stockholm och på Frankfurt Stock Exchange Open Market. Bolagets aktie handlas med kortnamn M8G.

 

Bolagets certifierade rådgivare på Nasdaq First North Premier Growth Market är FNCA Sweden AB; info@fnca.se, + 46-8-528 00 399. 

 Dokument: MGI - Year End Report 2020

1170968  25.02.2021 

fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1170968&application_name=news&site_id=jotup