SCBC: AB Sveriges Säkerställda Obligationers bokslutskommuniké 2020

Information
Retrieved on: 
torsdag, februari 11, 2021 - 8:01am
Geotags: Pressmeddelande 2021-02-11

 

AB Sveriges Säkerställda Obligationers bokslutskommuniké 2020

 

AB Sveriges Säkerställda Obligationers (SCBC) bokslutskommuniké 2019 har publicerats på www.sbab.se/ir.

 

Januari-december 2020 (januari-december 2019)

  • Rörelseresultatet uppgick till 1 797 mnkr (1 713)
  • Räntenettot uppgick till 3 154 mnkr (2 835)
  • Kostnaderna uppgick till 1 190 mnkr (1 055)
  • Kreditförlusterna (netto) uppgick till 21 mnkr (12)
  • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 16,3 procent (17,0)
  • Samtliga upplåningsprogram har fortsatt högsta kreditbetyg från Moody's
  • Stor marknadsturbulens och ökad osäkerhet kring den samhällsekonomiska utvecklingen till följd av coronaviruset (Covid-19)

 

För mer information, vänligen kontakta:

Mikael Inglander, VD SCBC

Telefon: 08-614 43 28, e-post: mikael.inglander@sbab.seDokument: Bokslutskommuniké Januari-december 2020 AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ)

Språk: Svenska
Företag: SCBC
Sverige
EQS News ID: 1167582SCBC

/ Bokslutskommuniké
Spridning av Svenska Regulatoriska Nyheter, en tjänst från EQS Group.

Utfärdaren av informationen är ensam ansvarig för innehållet i detta meddelande.

 
Slut på meddelande EQS News-Service

1167582  11.02.2021 

fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1167582&application_name=news&site_id=jotup