Kommuniké från extra bolagsstämma i Coeli Private Equity 2016 AB (publ)

Information
Retrieved on: 
onsdag, februari 3, 2021 - 11:01am
Stock Symbol: 
Geotags: Pressmeddelande

Stockholm 2021-02-03

 

 

Kommuniké från extra bolagsstämma i Coeli Private Equity 2016 AB (publ)

 

 

Vid den extra bolagsstämman i Coeli Private Equity 2016 AB (publ) idag den 3 februari 2021 valdes nya styrelseledamöter och styrelseordförande

 

Bolagsstämman beslutade att antalet ordinarie styrelseledamöter ska vara tre och att välja Jerker Sundström och Erik Bäckström till nya styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Till styrelseordförande valdes Lukas Lindkvist.

Styrelsens ordförande Johan Winnerblad och styrelseledamoten Mikael Larsson kommer att avgå som styrelseledamöter i samband med att de nya styrelseledamöterna registreras som styrelseledamöter hos Bolagsverket.

 

 

 

 

För ytterligare information, kontakta

 

Henrik Arfvidsson, VD, Coeli Private Equity 2016 AB

Telefon: 070 444 22 50

Mail: henrik.arfvidsson@coeli.se

Informationen har lämnats för offentliggörande den 3 februari 2021 klockan 12:00 CET.Dokument: Kommuniké från extra bolagsstämma i Coeli Private Equity 2016 AB (publ)

1165501  03.02.2021 

fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1165501&application_name=news&site_id=jotup