Coeli Fastighet II AB utser Jakob Pettersson till ny VD

Information
Retrieved on: 
torsdag, december 10, 2020 - 1:25pm
Stock Symbol: 
Geotags: Pressmeddelande

Stockholm 2020-12-09

 

Coeli Fastighet II AB utser Jakob Pettersson till ny VD

 

 

Styrelsen i Coeli Fastighet II AB (publ) ("Bolaget") har den 4 december 2020 utsett Jakob Pettersson till verkställande direktör ("VD") för Bolaget. Jakob tillträder som VD den 14 december 2020. Jakob är sedan tidigare ansvarig förvaltare för Coeli Fastighet II AB och är således fullt insatt i Bolagets strategi, fastighetsportfölj och den dagliga verksamheten.

 

Jakob Petterson har varit ansvarig förvaltare för Coelikoncernens fastighetsstrategier och fonder sedan verksamheten startade år 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För ytterligare information, kontakta

 

Jakob Pettersson, ansvarig förvaltare & VD, Coeli Fastighet II AB

Telefon: 072 402 08 62

Mail: jakob.pettersson@coeli.se

Informationen är sådan som Coeli Fastighet II AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen har lämnats för offentliggörande den 9 december 2020 klockan 16:00 CET.             Dokument: Coeli Fastighet II AB utser Jakob Pettersson till ny VD

1154067  09.12.2020 

fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1154067&application_name=news&site_id=jotup