Coeli Fastighet I AB utser Jakob Pettersson till ny VD

Information
Retrieved on: 
onsdag, december 9, 2020 - 3:06pm
Stock Symbol: 
Geotags: Pressmeddelande

Stockholm 2020-12-09

 

Coeli Fastighet I AB utser Jakob Pettersson till ny VD

 

 

Styrelsen i Coeli Fastighet I AB (publ) ("Bolaget") har den 4 december 2020 utsett Jakob Pettersson till verkställande direktör ("VD") för Bolaget. Jakob tillträder som VD den 14 december 2020. Jakob är sedan tidigare ansvarig förvaltare för Coeli Fastighet I AB och är således fullt insatt i Bolagets strategi, fastighetsportfölj och den dagliga verksamheten.

 

Jakob Petterson har varit ansvarig förvaltare för Coelikoncernens fastighetsstrategier och fonder sedan verksamheten startade år 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För ytterligare information, kontakta

 

Jakob Pettersson, ansvarig förvaltare & VD, Coeli Fastighet I AB

Telefon: 072 402 08 62

Mail: jakob.pettersson@coeli.se

Informationen är sådan som Coeli Fastighet I AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen har lämnats för offentliggörande den 9 december 2020 klockan 16:00 CET.             Dokument: Coeli Fastighet I AB utser Jakob Pettersson till ny VD

1154059  09.12.2020 

fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1154059&application_name=news&site_id=jotup