Coeli Private Equity AB utfäster kapital till NEA Invest II

Information
Retrieved on: 
tisdag, december 8, 2020 - 10:00am
Stock Symbol: 
Geotags: Pressmeddelande

Stockholm 2020-12-08

 

Coeli Private Equity AB utfäster kapital till NEA Invest II

 

 

Coeli Private Equity AB ("Bolaget") utfäster 10 miljoner kronor till den svenska private equity aktören NEA Invest II AB. 

 

"NEA, en akronym för Never Eat Alone är ett intressant team som har byggt upp ett mycket fint nätverk vilket ger dem åtkomst till investeringsmöjligheter som väldigt få andra har tillgång till. När entreprenörsdrivna bolag står inför expansions- och tillväxtmöjligheter är de ofta i ett relativt tidigt utvecklingsstadie när de söker externt kapital. Med det entreprenörs-nätverk som teamet i NEA byggt upp har man skapat sig åtkomst och en fördel till möjligheten att få vara med och investera i de potentiella målbolagen vid dessa tillfällen" säger Henrik Arfvidsson VD och investeringsansvarig på Coeli Private Equity AB. "Vi ser fram emot att följa med och bygga upp relationen till teamet hos NEA", fortsätter han.

 

Coeli Private Equity AB är ett investeringsbolag som är klassad som en alternativ investeringsfond (AIF) med ett investeringsfokus inriktat främst på nordiska private equity-fonder. Bolaget gör även direktinvesteringar i entreprenörsdriva bolag. Sedan 2006 har Coeli investerat på den nordiska private equity-marknaden och är idag en av de mest aktiva investerarna. Portföljen består av ett tjugotal private equity-fonder inom segmentet för små och medelstora bolag samt ett antal direktinvesteringar.

 

 

 

 

 

 

För ytterligare information, kontakta

 

Henrik Arfvidsson, VD, Coeli Private Equity AB

Telefon: 070 444 22 50

Mail: henrik.arfvidsson@coeli.se

Informationen har lämnats för offentliggörande den 8 december 2020 klockan 11:00 CET.Dokument: Coeli Private Equity AB utfäster kapital till NEA Invest II

1153563  08.12.2020 

fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1153563&application_name=news&site_id=jotup