Coeli Private Equity 2016 AB (publ) NAV rapport Q3 2020

Information
Retrieved on: 
fredag, oktober 23, 2020 - 4:03pm
Stock Symbol: 
Geotags: Pressmeddelande

Stockholm 2020-10-23

Coeli Private Equity 2016 AB (publ) NAV rapport Q3 2020

 

Coeli Private Equity 2016 AB (publ), 559031-9249, publicerar NAV rapport för Q3 2020. Rapporten finns att tillgå på bolagets hemsida, www.coelipe.se

 

Nettoandelsvärdet (NAV) per den 30 september 2020 uppgår till 214,94 SEK för Bolagets Preferensaktie P2.

 

 

 

 

 

 

 

För ytterligare information, kontakta

 

Henrik Arfvidsson, VD, Coeli Private Equity 2016 AB

Telefon: 070 444 22 50

Mail: henrik.arfvidsson@coeli.se

Informationen är sådan som Coeli Private Equity 2016 AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen har lämnats för offentliggörande den 23 oktober 2020 klockan 16:50 CEST.

 Dokument: Coeli Private Equity 2016 AB (publ) NAV rapport Q3 2020

1142841  23.10.2020 

fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1142841&application_name=news&site_id=jotup